Spolupráca

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a reedukácie - Meliorat.io

Odborníci

 • Kása Ildikó- zakladateľka centra meliorat.io v Dunajskej Strede, špeciálny pedagóg
  Kontakt: kasa.ildiko12@gmail.com
 • Perleczky Annamária klinický logopéd
  Kontakt: 0905 160 182
  annamanna111@gmail.com
 • Vida Bernadett liečebný pedagóg
  Kontakt: 0904 842 098

EducAutis o.z.

Ciele činnosti:

 • Podpora rodín s deťmi s poruchou psychického vývinu tzv. autizmom 
 • Zabezpečenie inovatívnych terapeutických metóda pre deti s autizmom
 • Podpora pri integrácií detí s autizmom do školských zariadení
 • Podpora rozvoja individuálnych schopnosti a sociálnych kompetencií deti s autizmom.
 • Organizovanie stretnutí rodičov detí s poruchou psychického vývinu ADHD, ASD, SPD,
 • Získať podporu z EÚ fondov
 Naše služby sú dostupné vo vynovených priestoroch v Bratislave.
Čo ponúkame?
– Logopedická diagnostika, individuálna logopédia, hravá stimulácia a rozvoj reči
– Komplexný individuálny rozvojový program na rozbehnutie reči
– Špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
– Diagnostika porúch učenia
– Komplexná špeciálno-pedagogická intervencia a rozvoj
– Diagnostika ADD a ADHD, diagnostika autizmu – ADOS II
– Pohybová terapia TSMT
– Pohybová terapia KMT
– Výchovné poradenstvo
Voľné termíny: streda a piatok
V prípade záujmu neváhajte nás kontaktovať na:
Emailová adresa: melioratiodb@gmail.com
Telefónne číslo: 0917 768 432
Adresa: Námestie 1. mája, Bratislava

Osobný odber v Dunajskej Strede.

Your Cart